Un miliard în doi ani pentru CE Oltenia. Sunt ultimii bani!

Guvernul pregătește alocarea unui miliard de lei în 2024 – 2025 pentru Complexul Energetic Oltenia, în vederea achiziționării certificatelor pentru emisii de gaze cu efect de seră. Sunt ultimii bani dintr-un program de ajutor de stat început în 2021.

Fără aceste sume, termocentralele pe cărbune nu mai pot supraviețui din 2026 încolo.

Societatea Complexul Energetic Oltenia a primit sume importante în 2021, 2022 și 2023 pentru achiziționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Grantul acordat:

în anul 2021 în sumă de 1.180.446 mii lei, a fost utilizat pentru achiziția a 5.107.273 certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru conformare an 2020.

în anul 2022 în sumă de 2.675.000 mii lei, a fost utilizat pentru achiziția a 6.859.363 certificate de emisii de gaze cu efect de seră, din care 5.643.476 certificate pentru conformare an 2021 și 1.215.887 certificate conformare an 2022.

în anul 2023 în sumă de 449.010 mii lei, a fost utilizat pentru achiziția a 1.070.772 certificate de emisii de gaze cu efect de seră, din care 80.604 certificate pentru conformare an 2022 și 990.168 certificate conformare an 2023.

Guvernul recunoaște într-un document oficial că societatea nu poate supraviețui fără ajutor: “Contravaloarea în lei a ajutorului de stat pentru perioada 2024-2025, cu utilizarea cursului de schimb de 4,9505 este în sumă de 1.103.466.450 lei (392.574.650 lei în anul 2024 și 710.891.800 lei în anul 2025), depășind cu 11.877.450 lei valoarea autorizată. Astfel, pentru încadrarea în cuantumul în lei a valorii totale autorizate a ajutorului de stat de restructurarea sub formă de grant, este necesară reducerea ajutorului de stat de restructurare aferent anului 2024 de la 392.547.650 la 386.635.925 lei, diferența în sumă de 5.938.725 lei urmând să se recupereze din ajutorul de stat de restructurare ce va fi alocat în anul 2025.

In lipsa alocării anuale a grantului, Societatea nu ar fi reușit să achiziționeze certificatele de emisii de gaze cu efect de seră aferente conformărilor anuale cu consecința nerespectării Planului de restructurare și implicit a restabilirii viabilității acesteia la sfârșitul anului 2026.

Impactul utilizării acestor sume acordate sub formă de grant este unul pozitiv, în considerarea faptului că veniturile de exploatare estimate, până în anul 2025, sunt sub valoarea cheltuielilor de exploatare, cauza principală fiind creșterea costurilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Creșterea rapidă a costurilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră este compensată parțial prin acordarea anuală a ajutorului de stat sub formă de grant în scopul achiziționării acestora”.

Mii de salariați din CE Oltenia s-au pensionat și se vor mai pensiona până în 2025, dar pentru alte câteva mii nu au fost găsite soluții.