Cadastru gratuit în zeci de localități

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) va semna, în perioada următoare, contractele pentru cadastrarea integrală a 91 de comune.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) şi sunt gratuite pentru cetăţeni. Finanţarea va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (PCIDIF) 2021-2027.

ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a finalizat procedura de licitaţie deschisă pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 92 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din 26 de judeţe.

Începând de astăzi, ANCPI semnează contractele de prestări servicii pentru cele 91 de loturi (care reprezintă 91 de comune) atribuite în urma licitaţiei. Acestea însumează peste 325.000 de hectare, iar valoarea totală a contractelor atribuite este de aproximativ 141 de milioane de lei.

În prezent, din cele 660 de comune care beneficiază de fonduri europene pentru înregistrarea sistematică a proprietăţilor în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 102 au fost cadastrate integral, iar în alte 455 de UAT-uri se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de cadastru pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro.

Mai multe informaţii despre proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” puteţi găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.