Rabla pentru sobe – ce puteți cumpăra

Programul „Rabla pentru sobe“ a atras deja atenția celor care vor să își reducă facturile la încălzire. Finanțarea este de cel mult 10.000 de lei pentru o locuință, dar proprietarul trebuie să contribuie și el cu 30%.

Primăriile sunt cele care depun solicitările, dar nu mai mult de 500.000 de lei într-o sesiune.

Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanțare

(1) Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data depunerii cererii de finanțare la UAT delegat, îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;

b) domiciliază la adresa unde se va monta aparatul pentru încălzirea locuinței;

c) este proprietar al imobilului-construcţie care va beneficia de aparatul pentru încălzirea locuinței care urmează a fi finanțat în cadrul programului;

d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinaţia construcţiei, aşa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuinţă sau anexe care o deservesc;

e) nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;

f) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

g) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă. În cazul acestui criteriu, eligibilitatea se poate verifica prin declaraţie pe propria răspundere a solicitantului de finanţare;

(2) În situaţia în care imobilul este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul coproprietarilor privind participarea în cadrul programului.

În cadrul acestui program sunt eligibile aparatele pentru încălzirea locuințelor, alimentate cu combustibil solid sub forma lemnelor pentru foc, a peleților și a brichetelor, respectiv: sobe; termosobe; șeminee; termoșeminee.

Aparatele pentru încălzirea locuințelor vor respecta următoarele condiții minime: putere nominală: 8 kW – 35 kw; randament minim: 80%; emisii de particule fine (PM) sub 40 mg/m3; emisii de gaze volatile organice (OGC) sub 120 mgC/m3; emisii de monoxid de carbon (CO) sub 1500 mg/m3; emisii de oxizi de azot (NOx) sub 300 mg/m3.