Președintele CJ Gorj, amendat de prefect

Situație fără precedent în Gorj. Președintele Consiliului Județean Gorj, social democratul Cosmin Popescu, a fost amendat cu cinci mii de lei, pentru că a refuzat un control al Instituției Prefectului, pe care îl consideră ilegal. Desigur, prefectul este liberal, numele lui fiind Iulian Popescu.

„Am făcut un plan de control, aşa cum prevede şi legea, care a fost trimis până pe data de 15 ianuarie către MAI, un plan de control pentru anul 2024, în care am prioritizat UAT-urile care nu au avut controale în ultima perioadă. (…) Pe baza mai multor petiţii, coroborate cu acest criteriu al vechimii controlului, am pus în capul listei CJ Gorj, care nu a avut niciun control de la Revoluţie până acum, adică această UAT nu a fost controlată de Instituţia Prefectului, nu a avut o verificare serioasă pe tot ceea ce înseamnă modul de implementare a hotărârilor de CJ, modul în care sunt îndeplinite sarcinile cerute de lege de către preşedintele CJ şi de către vicepreşedinţi, modul de raportare a acestora, modul în care sunt evaluate şi modul în care se evaluează managementul instituţiilor din subordinea CJ, modul de implementare a politicilor economice şi sociale şi de mediu, în responsabilitatea directă a CJ”, a declarat, într-o conferinţă de presă, prefectul judeţului Gorj, Iulian Popescu.

Senatorul PSD Gorj, Cristi Rujan, a explicat de ce consideră ilegal un astfel de control, susținând că prefectul nu are atribuții.

“Un act administrativ nelegal a fost emis de către cel care a uzurpat funcția de prefect al județului Gorj!

Încep prin a recomanda numitului P.I., o persoană fără cunoștințe administrative și fără antecedente penale, să citească prevederile art. 175 și art. 297 din Codul penal și să revină la MS-DOS și la alte sisteme informatice de operare.

Această persoană, care nu înțelege nimic din ceea ce presupune administrația publică, legea, competențele legale, atribuțiile, etc., a impus în activitatea Prefecturii Gorj conceptul de forțe ale mecanismului bielă-manivelă, însușit politic la sediul de partid, și abuzează de funcția pe care o ocupă.

În concret, în ziua de 10.01.2024, numitul P.I., în materializarea rezoluției intelective, având motivul de natură politică, a acționat cu premeditare și a emis un Ordin prin care a dispus un control la Consiliul Județean, deși legea nu îi permite acest lucru.

Din compasiune pentru persoana menționată mai sus, fac următoarele precizări: Instituția Prefectului nu este un organ de control, iar prefectul nu poate dispune și efectua niciun fel de control la nicio entitate administrativă din județ, pentru că legea stabilește limitativ atribuțiile prefectului în art. 252 (1) din Codul administrativ.

Astfel, potrivit dispoziției legale mai sus menționate, prefectul poate îndeplini numai următoarele atribuții:

a) asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și respectării ordinii publice;

b) exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;

c) verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale și atacarea actelor administrative ale acestor autorități pe care le consideră ilegale;

d) îndrumarea, la cererea autorităților administrației publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competență;

e) atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

Din simpla lecturare a textului art. 252 (1) din Codul administrativ, se constată cu ușurință că legiuitorul nu a prevăzut, între atribuțiile prefectului, exercitarea controlului asupra autorităților administrației publice locale în privința activității, a modului de organizare și funcționare, a managementului acestora sau a modului de cheltuire a banilor publici, etc., ci numai verificarea actelor administrative emise de acestea.

În concluzie, prefectul implementează…, conduce…, verifică…, atacă… și îndrumă…, dar nu controlează.

Atribuția, care constă în verificarea legalității actelor administrative, prevăzută de art. 252 alin. (1) lit. c), se referă strict la analiza actelor supuse verificării, care sunt comunicate, potrivit legii, prefectului, și nu dă dreptul acestuia de a controla activitatea Consiliului Județean.

Atribuțiile prefectului, cuprinse în articolele 253-258, sunt circumscrise competențelor legale cadru ale prefectului prevăzute în art. 252 și nu pot fi interpretate într-un regim derogatoriu.

În final, subliniez că nu orice persoană care exercită funcția de prefect se poate ridica la nivelul Instituției Prefectului și reiterez că această entitate publică, extensie a Guvernului la nivel județean, nu este nici ONG, nici SRL”, este postarea lui Rujan.